Social Media Zoeken Partners

Coehoorn communicatie

AdresMail JanJanarendz.nl
25 Juni 2020 - 14:33

Bovenop het beleid

Van bovenop het nieuws naar bovenop het beleid. Meewerken op een inhoudelijke afdeling is nieuw voor mij. Als oud-provinciewoordvoerder krijg ik tijdelijk een interessant inkijkje achter de schermen. Alleen jammer dat dit inkijkje na amper drie weken opeens moest plaatsvinden vanachter een beeldscherm.

De collega’s van de 'opgave' landbouw zijn druk met onder meer natuurinclusieve landbouw (waaronder de Regiodeal Noord-Nederland), Living Lab, kennisinstellingen, agrarische collectieven en subsidieregelingen.

Je ontdekt ook wat de noodzaak is van integraal werken, zoals dat intern heet. Er zijn veel dwarsverbanden met andere thema’s. Denk aan biodiversiteit, circulaire economie, natuur, veenweide, water en stikstof. Ook het Bodemconvenant en de Omgevingsvisie passeren de revue.

In coronatijd zien we dat de landbouwketen korter wordt. Boeren verkopen hun producten dichter bij huis. Krijgt het proces dat we willen stimuleren zo een extra versnelling?

Mijn hoofdtaak is, naast communicatie, de procesbegeleiding van de startnotitie voor de Landbouwagenda. PS wilden vooraf betrokken worden, op een experimentele wijze. We hadden mooie plannen bedacht met podcasts, een expertmeeting en een blog. Maar het coronavirus maakte ze onuitvoerbaar. En dus maakten we een ‘veilige’ enquête voor de statenfracties.

Nu eerst vakantie. Na de zomer verder als procesbegeleider van de landbouwagenda.

Vorige blog