Social Media Zoeken Partners

Coehoorn communicatie

AdresMail JanJanarendz.nl
26 September 2019 - 12:47

PAS op de plaats

Stikstof voor en stikstof na. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal het nieuws de komende tijd blijven beheersen. Hoe en waar wordt de stikstofuitstoot straks ingeperkt en welke bouwplannen gaan definitief de prullenbak in? We krijgen er allemaal mee te maken, net als met de autoloze zondagen in de jaren zeventig.

Het kabinet moet eerst beslissen wat het doet met de adviezen van de commissie-Remkes. Dat wordt een politieke strijd tussen de coalitiepartners. De provincies mogen het beleid vervolgens uitvoeren. Zij hopen dat het kabinet hen daarbij voldoende speelruimte geeft om zelf keuzes te maken.

Het voorlopige advies rept over langzamer rijden, emissiearme veestallen en schone innovaties in de industrie. Vooral in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Wat zou je nog meer kunnen bedenken om de stikstofdepositie in de natuur  (de hoeveelheid stikstof die er neerslaat) snel te verminderen?

Lezend over de tientallen platgereden slangen in het Fochteloërveen (LC 26 september) denk ik aan het afsluiten van wegen in natuurgebieden. Daar red je direct reptielen mee. Daarnaast kun je het autobezit ontmoedigen. Bij voorbeeld met beter openbaar vervoer, de aanleg van fietssnelwegen, extra belasting op tweede auto's of met de introductie van dagen waarop jouw auto de weg niet op mag, zoals in Athene.

In de landbouw zou ik kunstmest verbieden of zwaarder belasten. Dat vermindert niet alleen de stikstofuitstoot, maar ook de CO2-uitstoot die bij de fabricage vrijkomt. De maatregel helpt ons tegelijkertijd van de mestoverschotten af. In de kringlooplandbouw die ontstaat moet de boer uiteraard meer betaald krijgen voor de geleverde produkten.

Dit soort ideeën en plannen lokken vast allerlei protesten uit. Ik zei het al, we zullen het allemaal voelen. We moeten een PAS op de plaats maken.

Vorige blogVolgende blog